News & Events יריד חורף 2021

 

.במהלך סמסטר החורף IOTהשנה הקמנו יריד וירטואלי לפרוייקטים שנעשו במרכז הפיתוח שלנו בקורס אנדרויאד ובקורס

נולדים מרעיונות לשיפור רמת החיים  IOTהפוסטרים מוצגים לכם באתר ובלחיצה עליהם, או בגלישה נפרדת , תופנו לסרטון שמספר על הפרוייקט. רוב הפרוייקטים בעולם ה

ולהשגת פתרונות לבעיות יומיומיות , כך גם בפרוייקטים שלנו

בין הפרוייקטים תמצאו פרוייקטים לתמיכה בקהילה שנעשו בשיתוף החממה החברתית , עמותת מגדל אור, מכללת שנקר ובי”ח שיבא

IOT וסמינר על   making ב  hand-on פרוייקטים נוספים שולבו עם כיתת הלימוד בביה”ס דרור שם העברנו לתלמידים שיעור

https://icsttechnion.wixsite.com/winter-exhibit